Plumber Fixing Sink

Servicii Prestate

1.Captarea, epurarea și distribuția apei.
2 închirierea bunurilor imobiliare proprii.
3.Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții inginerești ; construcții civile.
4.Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucție, consolidările, restaurările.
5. Transporturi rutiere de mărfuri
6.Depozitări.
7.Eliminarea deșeurilor și a apelor uzate; asanare, salubritate și activități similare.
8. Activități de întreținere și curățare a clădirilor.
9 Comerțul cu ridicata pe bază de trafic sau contracte.
10.Întreținerea și reparare autovehiculelor.
11.Comerțul cu ridicata a resturilor,deșeurilor și materiale recuperabile.
12.Alte servicii în creșterea roducției agricole.
13.Slubritate,depoluare și activități similare.
14.Aprovizionarea cu aburi și apă caldă.

15.Comerț cu amănuntul al mobilei,articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a.,în magazine specializate
16.Transporturi urbane terestre  și suburbane de călători

17.Alte transporte terestre de călători.
18.Activități ale agențiilor de publicitate