Architectural Structure

– Cine este responsabil de integritatea contoarelor?

Ce ţine de integritatea contoarelor şi a sigiliilor aplicate acestora, reliefăm, că odată cu instalarea apometrelor de către operator, şi transmiterea în proprietatea consumatorului, acesta va purta responsabilitate de integritatea contorului fără a interveni sub orice formă asupra contorului şi asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalaţii ale operatorului.
Consumatorul sau persoana responsabilă de integritatea contorului este obligat să înştiinţeze operatorul imediat ce depistează deteriorarea contorului sau violarea sigiliilor operatorului. În cazul în care deteriorarea contorului are loc din vina consumatorului, acesta, neîntîrziat, va suporta cheltuielile de reparare, demontare, verificare metrologică şi remontare a contorului deteriorat sau de înlocuire a lui, precum şi este obligat să achite contravaloarea consumului recalculat de apă şi/sau volumul recalculat de ape uzate. În cazul în care contorul instalat la consumatorul casnic sau la branşamentul blocului locativ este deteriorat, nu din vina consumatorului, operatorul restabileşte evidenţa volumului de apă potabilă în termen de 15 zile calendaristice de la data demontării contorului, prin repararea contorului sau înlocuirea lui.

 

– Cum să se procedeze pentru preîntîmpinarea cazurilor de deteriorare a contoarelor?

Accentuăm repetat, că în luînd în considerare faptul că, contorul este instalat pe teritoriul consumatorului, acesta este obligat să-l protejeze de îngheţ şi deteriorare mecanică.
Pentru a anticipa costurile de reparaţie sau înlocuire a unui contor distrus din diferite motive, inclusiv de îngheţ, specialiştii întreprinderii reamintesc despre verificarea periodică a stării căminului de contor şi a contorului. Totodată, consumatorii trebuie să respecte normele în construcţie de pozare şi exploatare a conductelor, termoizolarea corectă a contoarelor de apă rece şi a branşamentelor cu materiale speciale, lăsînd liber doar cadranul de citire a datelor de consum de apă, închiderea capacului de acces care închide căminul trebuie să fie foarte bine ermetizat.

 

– Care, totuşi, sînt condiţiile de instalare a contoarelor de apă?

  1. Contoarele de apă trebuie să corespundă Reglementărilor tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, conform prevederilor legislației în vigoare;

  2. Contorul se montează, orizontal [H] cu cadranul în sus;

  3. Direcția de curgere să corespundă cu săgeata de pe corpul contorului;

  4. Contorul trebuie să fie protejat contra deteriorărilor, șocurilor și vibrațiilor;

  5. Rigiditatea circuitului interior, de la coloana de distribuție până la contor trebuie să fie corespunzătoare, astfel încât să nu poată fi modificată poziția acestuia față de cea inițială;

  6. Instalarea verticală a contorului este permisă cu condiția că această poziție de montare să fie indicată de producător cu marcajul [V] pe apometru și în pașaportul tehnic al contorului;

  7. Racordurile contorului cu conducta trebuie să fie ermetice și să reziste la presiunea de lucru 16bar;

  8. capacul filtrului e necesar să aibă gaură pentru sigilare;

  9. Contoarele de apă trebuie să fie amplasate în încăperile ce asigură temperatura aerului nu mai joasă de +5 °C, cu iluminarea artificială, în locuri ușor accesibile pentru efectuarea lucrărilor de deservire a contoarelor de apă, la branșamentul de apă și să asigure evidența deplină a consumului de apă;

  10. Contorul trebuie să fie ușor accesibil pentru citire, întreținere, reparații, înlocuire și pentru eventuala demontare;

 

-Cum putem afla dacă avem pierderi de apă?

Pierderile de apă pot fi constatate după ce, în urma citirii contorului, se depistează un consum de apă nejustificat de mare pe contorul de bransament. În acest caz, închidem toate punctele de consum din imobilul alimentat prin acel contor şi, dacă acesta înregistrează un consum înseamnă că undeva, pe instalatia interioară a imobilului, există o pierdere.